Undersökning

Skulle ni vilja rekrytera fler medlemmar? Har ni i så fall någon gång frågat varför de som är aktiva, en gång valt att bli medlemmar hos just er?
Svaren på frågorna om varför man väljer att engagera sig och vad er förening erbjuder kan tyckas självklara, men att gå på djupet och verkligen ta till sig svaren, kan ge verksamheten ett uppsving som det skulle vara synd att avstå ifrån!

Har ni en verksamhet som känns tungrodd och tömd på energi eller befinner ni er i ett vägskäl och behöver veta vad medlemmarna egentligen vill ha och behöver?
Då kan en medlemsundersökning vara lösningen.

Utifrån era önskemål och grundläggande frågeställningar kan vi på Framgången göra medlemsundersökningar åt er. Vi kan utforma dem som telefonintervjuer eller skriftligt via webbenkäter.
En medlemsundersökning kan även ge den förening som ”är på banan” nya idéer och möjligheter att utvecklas. Det finns ju inget bra, som inte kan bli bättre!

Så här går det till: 
Vi kommer tillsammans överrens om i vilken form undersökningen ska genomföras och formulerar sedan frågorna.
Efter att medlemmarna blivit uppringda och frågorna ställda, sammanställs enkäten och en slutrapport med medlemmarnas åsikter och förslag på åtgärder överlämnas till er styrelse för vidare behandling.
Undersökningen sker under sekretess med hänsyn till de enskilda medlemmarnas integritet och allt material förstörs efter att rapporten sammanställts.

Kostnaden för denna tjänst är beroende av antalet medlemmar och undersökningens omfattning.

Prissättning sker därför individuellt och ett offertförfarande tillämpas.

Hör av er till oss på adressen:
undersokning@framgangen.se

 

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone