Styrelseutbildning

Utbildningen genomförs över två dagar och vänder sig till föreningsstyrelser.
Utbildningspassen är allmänt hållna och syftar till att ge deltagarna en överblick av de olika styrelseuppdragen, samt det kollektiva ansvar som uppdraget innebär.

Ordförande-, kassörs- och sekreteraruppdragen gås igenom grundligt, med hjälp av såväl teoretiska pass som praktiska övningar. Deltagarna får möjlighet att diskutera hur man på ett effektivt sätt kan delegera uppdrag och följa upp dessa, utifrån principen om beslut på lägsta möjliga nivå i organisationen.

I kursen ingår ett arbetspass om att ”våga” prioritera och anpassa verksamheten till befintliga resurser.
Kursen innehåller också ett pass om, vikten av att ha ett professionellt förhållningssätt i rollen som styrelseledamot. Detta är oerhört viktigt såväl internt inom föreningen som externt i mötet med andra människor.

Pris/person: 1 500 kronor inklusive moms.
Minst tre deltagare krävs för kursens genomförande. Lättare fika ingår.

Intresseanmäl hela er styrelse eller en grupp av enskilda ledamöter via mail till: anmalan@framgangen.se

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone