Aktivitetsplanering – Från skiss till utvärdering

Det här är en kurs som alla ideella aktivitetsplanerare borde överväga att genomgå.

Under en heldag alternativt två kvällar får deltagarna öka sina kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera sin förenings evenemang och aktiviteter. Praktiska övningar, diskussion och erfarenhetsutbyte är viktiga inslag i kursen.

Ur programmet:

  • – Förberedelser, praktiska planeringstips.
  • Hur beräknar man kostnaderna, vad är en budget?
  • Hur kan ett program göras lockande och intressant?
  • Olika utvärderingsmodeller.

Utifrån de idéer deltagarna själva har med sig får man i mindre grupper i uppgift att planera någon typ av aktivitet, från inbjudan till utvärdering och efterarbete.

Pris/person: 800 kronor inklusive moms.
Det behövs minst fyra deltagare för att kursen ska vara genomförbar. Lättare fika ingår.

För mer information och bokning, kontakta:
anmalan@framgangen.se

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone