Så föddes Framgången

Framgången – Planering & Påverkan, vänder sig främst till små och medelstora föreningar/organisationer i Sverige.
Vi är framväxta ur det ideella engagemanget och vårt mål är, att genom kunskap och smarta tjänster underlätta det dagliga organisationsarbetet. Det kan handla om att sköta administrativa uppgifter så att medlemmar och funktionärer kan koncentrera sig på verksamheten, göra en medlemsundersökning eller att lägga upp en strategi för att nå ut med ett politiskt budskap. Men det kan också handla om att genom utbildningsinsatser underlätta de förtroendevaldas arbete. Styrelseutbildning och mötesteknik kan vara exempel på sådana utbildningar.

Framgången ägs ensamt av Alireza G Alipour. Ända sedan barndomsåren har Alireza levt nära politiken, då sådana diskussioner förts runt köksbordet eftersom föräldrarna varit politiskt aktiva.

Intresset för samhällsfrågor växte sig starkt under de tidiga skolåren och vid tolv års ålder blev Alireza föreningsaktiv. Den organiserade formen av engagemang passade väl in och de politiska tankarna fick förutsättning att utvecklas. I tidigt tonår började Alireza driva politiska frågor och knyta kontakter, samtidigt
som föreningskunskaperna växte. Efter avslutade samhällsvetenskapliga gymnasiestudier fick han jobb inom den ideella sektorn, först som informatör och sedan som ansvarig för ett uppbyggnadsprojekt för en ideell förening.

En kvalitativ skräddarsydd lobbyistutbildning med utgångspunkt i föreningsverksamhet blev nästa steg, innan ytterligare en anställning på en politisk tjänst följde.
Mellan åren 2002-2010 var Alireza invald i Göteborgs stadsfullmäktige och ingick även i några av stadens nämnder. Samtidigt återupptogs studierna, i form av statsvetenskap och offentlig förvaltning.
Med sina erfarenheter från föreningsverksamheten, upplevelser av det politiska livet, samt en stark tro på människors organisering, bestämde sig Alireza för att starta ett företag som kan stödja det ideella engagemanget.

På så sätt startade Framgången sin verksamhet i januari 2004.

Företaget har sitt kontor i Göteborg med hela Sverige som arbetsfält.

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone