Framgångsrik förening

Den enskilde medlemmens engagemang är första villkoret för ett framgångsrikt föreningsarbete.
Och vägen till ökat engagemang hos medlemmen är att dennes intresse och hjärtefråga sätts i centrum.
Det ställer krav på minsta möjliga byråkrati, stor flexibilitet och öppenhet inför nya förslag.

Vi ser att många föreningar lider av just onödig administration och en byråkratisk kultur.
Samtidigt som medlemsantalet minskar, krymper också funktionärskåren. Allt färre gör allt mer.
Den enskilde medlemmen är långt ifrån besluten och känner sig inte delaktig eller behövd i arbetet. Alltså finns ingen samhörighet och gemenskapskänsla. I det sammanhanget förlorar föreningen sin betydelse för den enskilde.
Detta sker samtidigt som fler människor än någonsin tidigare direkt eller indirekt engagerar sig i olika frågor.

Vi är övertygade om att föreningarna genom utvecklade arbetsmetoder kan öka sin potential för att tillvarata detta engagemang. Förändringsprocessen kräver dock mod, tid och inte minst uppriktig benägenhet.

Vi ser den organiserade formen av engagemang och ett starkt civilsamhälle som en av hörnstenarna i den svenska demokratin och vill bidra till den.
Vårt ideal är kraftfulla och effektiva föreningar som i och genom sin verksamhet bidrar till personlig- och kollektiv utveckling.

– Den kraftfulla föreningen är anpassningsbar för sina medlemmar och formas utifrån det omgivande samhället.

– I den kraftfulla föreningen står medlemmen i centrum, engagemanget flödar och beslutsvägarna är korta.

– Den kraftfulla föreningen är lösningsinriktad, kompetent och funktionärerna agerar i team.

– I den kraftfulla föreningen är tungrodd byråkrati minimerad till förmån för verksamheten.

– I den kraftfulla föreningen finns en stor känsla av samhörighet och medlemmar, funktionärer och anställda har roligt.

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone