Om Framgången

Framgången tillhandahåller och/eller förmedlar tjänster samt utbildningar för små och medelstora föreningar. Själva eller i samarbete med andra kunniga hjälper vi också föreningar/organisationer att få publicitet och eller påverka beslut i relevanta frågor.
Vidare erbjuder vi skickliga debattledare/moderatorer för konferenser, paneldiskussioner och andra liknande tillställningar.

Det finns fem skäl till varför Framgången ska anlitas som samarbetspartner:

1. Helhetstänkande

Det helhetsperspektiv som fås, till följd av att tjänster och utbildningar erbjuds parallellt, gör oss unika som serviceenhet för föreningar/organisationer.
Den nära kopplingen gör att kunskaper omedelbart praktiseras, samtidigt som ev. brister rättas till genom utbildning.

2. Effektivitet

Vi hjälper organisationerna att själva bygga sin egen kompetens och struktur. Det är normalt mer kostnadseffektivt att låta kunden själv utföra arbetet och utvecklas, än att vi gör hela jobbet. Dessutom ger det ett högre självförtroende och leder till ökad kompetensen.

3. Erfarenhet och kontaktnät

Framgångens breda kontaktytor, kunskaper i det politiska systemet samt kännedom om föreningslivets förutsättningar, ger oss stora möjligheter för ett framgångsrikt arbete för våra kunder.
Vi har lång erfarenhet av föreningsliv, så väl i egenskap av ideella som anställda.
Vi har upparbetade kontaktytor inom och erfarenheter av såväl politiken som byråkratin.

4. Engagemang och handling

Vårt egna långvariga arbete i och för föreningar har lärt oss att engagemanget är A och O på alla plan. Därför syftar alla våra utbildningar och tjänster till att skapa största möjliga engagemang och leda till minsta möjliga krångel.
Handling är för oss centralt i arbetet. När, var, hur och varför är frågorna som alltid ställs och leder oss framåt. Vi föredrar detta arbetssätt före långa och krångliga resonemang, även om det behövs ibland.

5. Ekonomisk hänsyn

Vi har genom vårt eget arbete i och för föreningar/organisationer lärt oss att pengar ofta kan vara en bristvara.
Därför tillämpar vi individuell prissättning för våra kunder i den mån det är möjligt.

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone