Livsnära Möte

Alireza som är ansvarig för Framgångens verksamhet har sina rötter ibland annat Unga Synskadade och Synskadades Riksförbund. Han har en medfödd synnedsättning som gör att han enbart kan skilja mellan ljus och mörker med synens hjälp. Att föreläsa kring bemötande och inkluderingsfrågor, för en skiftande publik och i många olika sammanhang är därför ett naturligt inslag som funnits med sedan unga ålder.

– På ett personligt sätt delar jag med mig av de kunskaper och erfarenheter som jag samlat på mig genom att ha vuxit upp, gått i skola och arbetat med en synnedsättning i bagaget. Ca en miljon av Sveriges befolkning har någon typ av funktionsnedsättning och behovet av kunskap är stort. Att möta en som själv har någon typ av funktionsnedsättning och därigenom få en komplett bild av livsvillkoren är helt nödvändigt för en ökad förståelse, säger Alireza.

Alireza var elva år när han som ensamkommande flyktingbarn kom till Göteborg. En unik erfarenhet som behövs i Sverige, inte minst med tanke på alla de ensamkommande barnen som idag söker sig till vårt land.

– Nytt land, att lära sig ett nytt språk och att möta människor som oftast var kvinnor i övre medelåldern gjorde min vardag både spännande och nervös. Ofta lade jag märke till de små detaljerna i vardagen, exempelvis varför man tog av sig skorna innanför dörren istället för utanför, eller varför man inte ställde sig upp när läraren kom in i klassrummet. Exemplen är många och nu har jag bestämt mig för att också på det här området dela med mig, säger Alireza.

Våra föreläsningar vänder sig till såväl skolor och utbildningar, som olika arbetsplatser och föreningar. Alla som har intresse av funktionshinder, flykt och inkluderingsfrågor tillhör den publik vi vänder oss till. Ämnen som berörs är självkänsla, bemötande, fördomar, osäkerhet och inre drivkrafter.

Upplägget anpassas utifrån åhörarnas förkunskaper och önskemål. Fokus kan t.ex. läggas på att diskutera attityder och bemötandefrågor, behovet av politiska åtgärder eller på praktiska övningar där publikens sinnen och kunskapsnivå sätts på prov.

Kostnad?
Riktpriset för våra föreläsningarna är 625 kronor inklusive moms per påbörjad timme.
Frågan om pris är dock alltid en sak mellan oss och kunden.

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone