Kallelse – hur korrekt behöver det vara?

Så börjar vi närma oss den tiden då det ska bjudas in till årets första aktivitet och inte sällan brukar det handla om årsmöte eller medlemsmöte.
Ett möte är ju ändå alltid ett möte och här finns det både folk som tycker det ska bli riktigt kul och de som tycker att det hela bara är tråkigt. Och emellan dessa båda läger finns det nyfikna, likgiltiga och även de som bara vill vara med för att träffa sina vänner. Men oavsett vilket skälet till ens deltagande må vara, åligger det föreningen att inbjuda eller som det heter ”kalla” på rätt sätt.
Och vad ”rätt” sätt att kalla är oftast beskrivet i föreningens stadgar.

Medlemmarna ska bjudas in i god tid, man ska få korrekt information om datum/tid/plats och dessutom ska man påminnas om sina demokratiska rättigheter.

Oftast handlar det om att man kan skriva förslag (motioner) till mötet eller kanske nominera folk till de förestående valen.

Allt detta måste framgå av den kallelse/inbjudan som skickas ut och informationen behöver vara tydlig.

Styrelsens utgångspunkt måste alltid vara att medlemmarna vill delta fullt ut och därmed ska ges all korrekt information. Men tro nu inte att en korrekt kallelse per automatik behöver vara en ”tråkig” textmassa. Nej, det går att skriva en möteskallelse på ett roligt sätt och här är det bara vår egen fantasi som kan sätta stopp.

Om man vill komplettera sin mötesaktivitet med lite mer ”roliga” inslag så går det givetvis bra och vi rekommenderar gärna att man försöker med det. Det skulle exempelvis kunna vara ett studiebesök, en intressant föreläsning eller kanske ett uppträdande i samband med mötet. Här är det upp till föreningen att vara påhittig och fixa ett ”dragplåster”. Troligt är då att man får med sig de som eventuellt tycker att möte är tråkigt medan det som är i anslutning är kul. Och vem vet, de kanske omvärderar sin inställning till mötet och återkommer vid nästa tillfälle.

Våra föreningar mår som bäst när interndemokratin fungerar bra. Och första steget i en bra fungerande föreningsdemokrati är den korrekta och lockande kallelsen till mötet.

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>