Början och avslut på samma gång

Så har då år 2018 hunnit bli 14 dagar gammal och vi på Framgången vill önska alla läsare en god fortsättning på det nya året!Nu är det dags för många föreningar att hugga i för att börja förverkliga verksamhetsplaner och mål som man antagit för det nya året. Det kräver fokus och energi, vilket i sig kommer av att man har roligt och känner att man uppnått resultat samtidigt.

Ett enkelt sätt att kunna se resultat är att man bryter ner dem mätbara målen till flera konkreta och över året tidsatta milstolpar, och utifrån dessa gör listor på saker som behöver göras. Allt eftersom man går igenom och prickar av listan ”sätter” man milstolparna och närmar sig målen.

På det sättet har man gjort en enkel och användbar Milstolpeplan, ett konkret och levande verktyg som man har nytta av under hela året.

Utöver planer och framtidsblick innebär ett årsskifte också att man behöver samla ihop föregående års verksamhet och redovisa den i en verksamhetsberättelse.

Det kan för många kännas tråkigt att behöva titta tillbaka och lägga ner tid och kraft på något som redan passerat. Så för många blir verksamhetsberättelsen mer något av ett nödvändigt ont.

Men det man då ska ha i åtanke är att verksamhetsberättelsen är ett viktigt demokratiskt verktyg i händerna på medlemmarna och detta oerhört viktiga verktyg är styrelsen skyldig föreningen.

Verksamhetsberättelsen är förvisso en redogörelse av vad som gjordes förra året och ägs av styrelsen, men en bra verksamhetsberättelse kan också vara grunden i en diskussion som på sikt kan stärka hela föreningen. En bra och ”rättvisande” berättelse över verksamheten berättar inte bara om allt som är gjort, utan den redogör också för sakerna som inte gjordes av olika skäl.

Det kan vara av tidsskäl, ekonomiska skäl eller prioriteringsskäl som exempelvis en del aktiviteter inte blivit av eller så kan det vara andra saker som styrelsen stött på under året.

Oavsett vad, bör det i den mån det är möjligt redovisas, så att medlemmarna ges en chans att i demokratisk ordning kunna fråga och i förlängningen få en djupare inblick i föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning av den.

Kort sagt kan man säga att en verksamhetsberättelse bör spegla årets verksamhetsplan och därmed ta upp alla de punkter som finns där.

Först då blir den levande, tydlig och inte minst ett roligt ”kvitto” att skriva utifrån det nedlagda arbetet.

Dela VidareShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>